Zgłoszenia

W sekcji Zgłoszenia znajdziemy wszystkie dodane zgłoszenia i stąd przejdziemy do widoku szczegółowego. Jeżeli klienci będą mieli włączoną opcję edycji w Udostępnianiu, to w swoich zgłoszeniach będą mogli prowadzić z nami dyskusję, ale nie będą mogli już edytować swojego zgłoszenia. Zgłoszenia klienta są widoczne dla właściciela, ale zgłoszenia utworzone jako właściciel są widoczne tylko dla nas.

Ważne

Klient nie może dodawać etykiet do swojego zgłoszenia, ale może to zrobić właściciel. Opis tej funkcji znajdziesz w zakładce Etykiety.

Dodawanie zgłoszeń

Przechodzimy do sekcji Zgłoszenia i klikamy przycisk plus.

ListaZgłoszeńDodawanieZgłoszenia


Dane do nowego zgłoszenia:

 • Wprowadzamy Tytuł zgłoszenia.

 • Wybieramy Dom oraz Umowę.

 • Oceniamy priorytet zgłoszenia (Niski, Normalny, Wysoki, PILNE!).

 • Opisujemy sytuację.

Opis funkcji dodanego zgłoszenia

Do widoku szczegółowego przenosi nas kliknięcie w nazwę zgłoszenia z listy.

NoweZgłoszenie

W panelu Informacje znajdziemy:

 • nazwę zgłoszenia,

 • informację czy jest ono otwarte,

 • określony priorytet zgłoszenia,

 • nazwę domu, do którego zgłoszenie jest przypisane wraz z linkiem,

 • imię nazwisko i awatar osoby, która stworzyła zgłoszenie wraz z linkami do profilu i szczegółowych informacji (jeżeli jest to klient),

 • opcję dodawania plików,

 • przycisk pozwalający zamknąć zgłoszenie,

 • przycisk usuwania.

Niżej zobaczymy Opis oraz Odpowiedzi.

Aby wysłać Nową wiadomość należy wpisać jej treść w odpowiednie miejsce oraz kliknąć przycisk Wyślij

Klient będzie miał dostęp do wysyłania odpowiedzi tylko przy włączonej opcji Edycji w Udostępnianiu.

Wyszukiwanie zgłoszeń

Aby wyszukać konkretne zgłoszenie z listy klikamy lupka. Otworzy się nam poniższy panel:


WyszukiwanieZgłoszeń


Możemy w nim zaznaczyć wybrany:

 • dom,

 • status,

 • priorytet,

 • przedział dat,

 • przedział dat modyfikacji,

 • wyszukać za pomocą tekstu.