Wydarzenia

W sekcji Wydarzenia znajduje się kalendarz, na którym zaznaczone są utworzone przez nas wydarzenia.

kalendarz

Ta funkcja programu istnieje po to, żebyśmy nie pogubili się w zarządzaniu naszymi lokalami. Ważnym składnikiem w tej sekcji jest opcja powiadamiania nas o nadchodzących wydarzeniach.

Ktoś się wprowadza/wyprowadza? Planujesz remont? Zaznacz to na kalendarzu żeby mieć pewność, że o tym nie zapomnisz.

Tworzenie wydarzenia

Żeby dodać wydarzenie należy nacisnąć na kalendarz, po czym w oknie Edycja wydarzenia wypełnić dane:

  • Od/do - tutaj można ustawić dokładny czas trwania wydarzenia (dokładne daty z godzinami)

  • Nazwa wydarzenia - ustawiamy nazwę, jaką chcemy nadać wydarzeniu

  • Dom - wybieramy dom, do którego to wydarzenie się ma odnosić

  • Opis - tutaj można dodać dodatkowe informacje

Powiadomienia

Żeby dodać powiadomienie do tworzonego przez nas wydarzenia należy w panelu Powiadomienia nacisnąć przycisk plusB, po czym wypełnić następujące dane:

  • Okres i Ile - wybierz na Ile godzin/dni/tygodni/miesięcy przed tworzonym wydarzeniem chcesz dostać o nim powiadomienie.

  • Powiadom - wybierz jaką drogą chcesz otrzymać powiadomienia

  • Akcje - tutaj można usunąć powiadomienie za pomocą przycisku usuwanie

Gdy uzupełnisz już wszystkie dane naciśnij przycisk zapisz.

Przeglądanie kalendarza

Na górze w panelu Wydarzenia po prawej stronie znajduje się przycisk lupka. Po kliknięciu go pokazuje nam się Panel wyszukiwania. Możemy w nim filtrować według domu wydarzenia pokazywane na kalendarzu.

Za pomocą przycisków trybu dtm, a później strzałek strzalki możemy przeglądać kalendarz. Jeżeli się zgubimy, przycisk dzis zmienia widok na obecny dzień/tydzień/miesiąc (w zależności od trybu).