Powiadomienia Klientów

Tutaj możemy określić, jakie powiadomienia chcemy wysyłać naszym klientom nie korzystającym z EasyRenti. Klienci korzystający z EasyRenti otrzymują powiadomienia według ustawień na ich kontach.

Metody

Metody2

Email - powiadomienia wysyłane na adres email klienta podany w Edycji klienta

SMS - powiadomienia wysyłane SMSem na numer telefonu klienta podany w Edycji klienta - ta funkcja jest obecnie zablokowana, by ją odblokować należy się z nami skontaktować przez mail lub Facebook

Niżej możemy ustawić na ile dni/tygodni/miesięcy przed nadchodzącą płatnością chcemy o niej powiadamiać klienta. Możemy ustawić kilka powiadomień, dodając je przyciskiem plus.

Powiadomienia2