Liczniki

Dodawanie licznika

Istnieje opcja dodawania pomiarów liczników w danym domu. Aby z niej skorzystać należy wejść w domy, wybrać dom, wejść w jego źródła pieniędzy i do wybranego/nowego źródła pieniędzy (np. prąd) i wybrać opcję zarządzania licznikami.

meters1

Następnie by dodać licznik należy nacisnąć plus w prawym górnym rogu. Po pojawieniu się okienka należy wpisać nazwę i opcjonalny opis licznika, a w sekcji Udostępniania możemy wybrać jakiego rodzaju dostęp do tego licznika będzie miał klient. Domyślnie - czyli tak jak w ustawieninach firmy Brak - klient nie będzie widział licznika Odczyt - klient będzie widział licznik i wyniki jego pomiarów, ale nie będzie mógł ich edytować Edycja - klient będzie mógł dodawać wyniki pomiarów licznika

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć przycisk zapisz.

Podawanie stanu licznika

Aby podać stan licznika należy wejść w źródło pieniędzy do którego już dodaliśmy licznik, a następnie nacisnąć przycisk licznik. Potem wystarczy podać wynik pomiaru z opcjonalnym komentarzem i nacisnąć przycisk zapisz.

Po dodaniu odczytu licznika w panelu Liczniki pojawia się opcja dodawania plików pliki. Po naciśnięciu jej możemy dodać pliki związane z odczytem (np. zdjęcie licznika z jego obecnym stanem).

Dodatkowe funkcje

Gdy już mamy wprowadzony licznik i jego odczyty, po naciśnięciu w nazwę licznika zostajemy przeniesieni do poniższego widoku:

licznik2

Informacje - tutaj widzimy nazwę i opis licznika, możemy je edytować lub usunąć licznik po naciśnięciu przycisku usuwanie. Zużycie - wykres pokazujący zużycie w czasie (na podstawie podanych przez nas odczytów) Odczyty - tutaj widzimy dodane przez nas wcześniej odczyty. Po prawej stronie mamy opcję przeglądania/dodawania plików pliki oraz opcję usunięcia odczytu usuwanie.