Etykiety

Etykiety możemy dodawać do zgłoszeń w celu zaklasyfikowania problemu. Będą one widoczne w informacjach zgłoszenia. Jest to opcja dostępna tylko dla konta właściciela i klienci nie mają możliwości zobaczenia tych etykiet.

Etykiety

Tworzenie etykiet

Z listy zgłoszeń przechodzimy do zarządzania etykietami klikając etykieta.

ListaZgłoszeń

Dodajemy nową etykietę przyciskiem plus.

Tutaj wpisujemy Nazwę, Opis oraz Kolor etykiety.

Klikamy Zapisz.

ListaEtykiet

Dodawanie etykiet do zgłoszeń

Przechodzimy do wybranego zgłoszenia i klikamy edytuj lub tworzymy nowe zgłoszenie.

Pod miejscem wyboru Priorytetu zobaczymy okno na etykiety.

Tutaj klikając w pole tekstowe możemy dodać dowolną ilość utworzonych wcześniej etykiet.

Następnie klikamy Zapisz.

EdycjaZgłoszenia