Tagi

Tagi służą ułatwieniu organizacji i przeszukiwania danych w aplikacji.

Tagi można dodawać do:

  • Domów

  • Umów

  • Płatności

  • Rachunków

  • Plików

  • Wydarzeń

  • Zgłoszeń

  • Klientów

Opcja dodania tagu znajduje się w oknie tworzenia/edytowania każdego z wyżej wymienionych obiektów. Ikona zarządzania tagami wygląda tak: tag. Przenosi ona do widoku menu Tagów, gdzie można stworzyć/edytować lub usuwać tagi.

Tworzenie tagu

Zanim można będzie dodać tag do np. domu, najpierw należy go stworzyć. Aby to zrobić, należy przejść w menu do Zarządzanie -> Tagi, po czym nacisnąć przycisk plus „Nowy tag”, znajdujący się w prawym górnym rogu. Następnie należy wpisać tytuł tagu i kliknąć przycisk save „Zapisz”. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, widok powinien wyglądać (oczywiście w zależności od tytułu) jak niżej:

taglista

Powstały tag można edytować (zmienić mu tytuł) edit, lub można go też usunąć delete.

Przykładowe użycie tagu

Aby skorzystać z tagu, należy wejść w menu Moje -> Domy (równie dobrze można wejść w jakikolwiek inny obiekt wymieniony wyżej). Następnie należy kliknąć przycisk edycja, a następnie obok przycisku tag należy kliknąć pole tekstowe i wybrać tag, który chcemy nadać temu domowi. Sytuacja na ekranie powinna wtedy wyglądać następująco:

dodanytag

Następnie należy przejść na dół strony i nacisnąć przycisk zapisz.

Teraz, gdy przejdziemy do menu Moje -> Domy, należy kliknąć przycisk lupka znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wybrać tag, którego szukamy.

wyszukajtag

Po kliknięciu przycisku zastosuj aplikacja powinna wyświetlić jedynie domy z dodanym tagiem, który podaliśmy w wyszukiwaniu. Funkcja tagów działa analogicznie dla pozostałych obiektów.