Wersja demo

Dla użytkowników, którzy nie zdecydowali się jeszcze na założenie konta na EasyRenti, umożliwiliśmy dostęp do konta testowego, na którym są już wprowadzone przykładowe dane. Można tam przetestować wszystkie funkcje aplikacji.

Jak skorzystać?

Na stronie głównej aplikacji znajduje się duży przycisk demo demo. Po kliknięciu go, przenosimy się na stronę logowania, gdzie jest już wprowadzony email do naszego konta demonstracyjnego. Wystarczy wpisać hasło: test, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj.

KontoDemo

Po zalogowaniu można korzystać z wszystkich funkcji konta, w razie wątpliwości posługując się dokumentacją.

Wszystkie dane wprowadzone na koncie są przykładowe, zbieżność jakichkolwiek nazw własnych jest przypadkowa.

Wskazówka

Można spokojnie dodawać/usuwać dane z konta. Po wylogowaniu się wszystkie dane konta demonstracyjnego resetują się do stanu wyjściowego.