Umowy

W głównym panelu sekcji Umowy znajduje się lista umów związanych z naszym kontem. Dzieli się ona na 5 kolum zatytułowanych pięcioma parametrami:

 • Numer - numer umowy

 • Status - status danej umowy:
  • szkic - umowa jest tylko szkicem i nie jest aktywna

  • bieżąca - umowa jest obecnie aktywna

  • zakończona - umowa już nie obowiązuje

 • Czas trwania - procent ukończenia umowy (z uwzględnieniem aneksów)

 • Dom - nazwa, a zarazem link do domu, do którego jest przypisana dana umowa

 • Akcje:
  • edytuj umowę edycja - przenosi nas do zakładki edytowania umowy

  • wyświetl dom wyswietl - przenosi nad do widoku domu z perspektywy danej umowy, a więc pokazane są tam wszelkie informacje związane z tą właśnie umową (rachunki, opłaty, saldo itp.).

Kliknięcie któregokolwiek z tych nagłówków sortuje według niego całą listę umów (rosnąco lub malejąco, co wskazuje strzałka pojawiająca się po kliknięciu).

Ponad listą, w panelu Moje umowy znajduje się wskaźnik ilości umów wskaznik, przycisk do dodawania nowej umowy plus, oraz przycisk do filtrowania umów lupka.

Dodawanie nowej umowy

Ważne

Zanim dodamy nową umowę, musimy się upewnić że w sekcji Domy istnieje już dom, do którego chcemy przypisać umowę. Każda umowa musi być przypisana do jakiegoś domu.

Żeby dodać nową umowę, należy w sekcji Umowy nacisnąć przycisk plus znajdujący się w prawym górnym rogu. Zostaniemy wtedy przeniesieni do sekcji Edycja umowy, w której należy uzupełnić następujące dane:

Podstawowe informacje

 • Dom - wybieramy z listy dom, któremu chcemu przypisać umowę

 • Numer - wpisujemy numer umowy; numer umowy musi być unikatowy

 • Początek i koniec - wybieramy na kalendarzu datę rozpoczęcia i końca ważności umowy; jeżeli dla tego domu w wybranym okresie obowiązuje inna umowa, pod wybieraniem terminu pokaże się nam żółte ostrzeżenie

 • Status - wybieramy status umowy:
  • Szkic - jest to wstępna wersja umowy, zwykle stosujemy ten status gdy jesteśmy na etapie przygotowywania umowy dla klienta

  • Zakończona - umowa obecnie jest zakończona. Zwykle ten status jest ustawiany gdy umowa się kończy i klient wyprowadza się z mieszkania

  • Aktywna - umowa jest aktualnie obowiązującą umową dla wybranego domu. Każdy dom może mieć tylko jedną aktywną umowę. W przypadku, że ten status nie jest widoczny oznacza to, że wybrany dom ma już aktywną umowę

Finanse:

 • Depozyt - wpisujemy kwotę depozytu

 • Okres rozliczeniowy - szczegółowo opisujemy kiedy oczekujemy wpłat od najemcy

Najemcy

Tutaj można dołączyć osoby do umowy (naciskając plus w prawym górnym rogu). Informacje o osobach można dodawać w sekcji Klienci.

Udostępnianie

W tym miejscu możemy wybrać jakie parametry umowy nasz klient będzie widział na swoim koncie. Funkcja ta jest dokładnie opisana w niebieskim panelu „Co to takiego?” po prawej stronie.

 • Domyślnie - czyli tak jak w sekcji Ustawienia firmy

 • Brak - klient tego nie zobaczy

 • Odczyt - klient zobaczy, ale nie będzie mógł edytować

 • Edycja - klient widzi i może edytować (tyczy się jedynie zgłoszeń)

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk zapisz znajdujący się w lewym dolnym rogu.