Udostępnianie

W udostępnianiu decydujemy, do jakich funkcji mają dostęp konta naszych klientów. Opcje udostępniania znajdziemy w kilku miejscach, co pozwoli nam na bardziej szczegółowe określenie jakie dane będą widoczne.

Opis funkcji udostępniania

  • Informacje - ogół informacji wpisanych do aplikacji przez właściciela domu. Ich zablokowanie blokuje możliwość odczytu Płatności, Rachunków i Plików. Brak powoduje że klient widzi tylko puste listy.

  • Płatności - odczyt daje możliwość przeglądania wpisanych do systemu płatności.

  • Rachunki - odczyt daje możliwość przeglądania wpisanych do systemu rachunków.

  • Pliki - odczyt daje możliwość przeglądania skanów i zdjęć załączonych do umów czy domów właściciela.

  • Zgłoszenia - odczyt daje możliwość przeglądania zgłoszeń do umowy danego klienta, nie pozwala na udział w dyskusji, edycja daje klientowi możliwość publikowania własnych zgłoszeń oraz pozwala na pisanie odpowiedzi.

DomyUdostępnianie

Hierarchia ogólności

Te ustawienia są ułożone według poniższej kolejności: zaczynając od najbardziej ogólnych, do najbardziej szczegółowych, czyli tych branych pod uwagę zawsze w pierwszej kolejności.

  1. Ustawienia firmy (Inne > Ustawienia firmy)

  2. Dom (Domy > Nowy dom lub Edycja)

  3. Umowa (Umowy > Nowa umowa lub Edycja)

  4. Płatności i rachunki (Płatności > Edytuj lub Rachunki > Edytuj)

W Ustawieniach firmy brakuje opcji Domyślnie dostępnej w pozostałych miejscach. Jest tak, ponieważ nie ma już ogólniejszych ustawień i gdybyśmy wszędzie zostawili ustawienia domyślne, to właśnie Ustawienia firmy byłyby zastosowane. Zatem, jeżeli zależy nam na tym, żeby klient nie widział informacji o rachunkach dotyczących jego umowy, nie musimy blokować dostępu do informacji wszystkim domom. Wystarczy, że zaznaczymy Brak w Rachunkach w edycji wybranej umowy.