Klienci

W sekcji Klienci znajdziemy wszystkich dodanych klientów i stąd przejdziemy do informacji szczegółowych klienta jak i jego profilu (o ile konto jest połączone). Dla każdego klienta możemy przechowywać podstawowe informacje, tj PESEL, nr dowodu, email itp. Możemy wprowadzić dowolną ilość klientów (najemców) i przypisać ich do konkretnej umowy. Wprowadzonych klientów można przypisywać do realnych kont.

Łączenie kont od strony wynajmującego.

Łączenie kont od strony najemcy.

Dodawanie klientów

Przechodzimy do sekcji Klienci i klikamy przycisk plus.

ListaKlientów

Panele Podstawowe informacje i Adres zamieszkania

  • w te pola wpisujemy odpowiednie dane, po których potem rozpoznamy tego klienta. Dane, które będą się wyświetlały najczęściej to Imię i Nazwisko.

DodawanieKlientaPA

Panel Dodatkowe informacje

Ważnymi danymi w tym przypadku są Nr dowodu osobistego oraz PESEL, które muszą być unikatowe i w przypadku, kiedy już jest klient o np. danym numerze PESEL, system nie pozwoli na utworzenie kolejnego.

DodawanieKlientaDodatkowe

Wyszukiwanie klientów

Możemy znaleźć klientów np. wpisując nazwisko w okno w prawym górnym rogu listy klientów i klikając Enter.